پکیج فیلم و عکس عروسی

پکیج 4 تومان (عقد/نامزدی)
پکیج 6 تومان (بدون مجلس)
پکیج 8 تومان
پکیج 10 تومان
پکیج 15 تومان ( سیندرلا )
پکیج 20 تومان (امپراطور)+(اسپرت+عروسی)
پکیج 4 تومان (عقد/نامزدی)
 • فیلم و عکس داخل آتلیه بمدت 2 ساعت (میکس کلیپ 1 دقیقه)
 • فیلم و عکس داخل محضر یاخانه بمدت 3 ساعت (میکس کامل)
 • شاسی 50/70
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
 • رایگان : ورودی اتلیه برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
پکیج 6 تومان (بدون مجلس)
 • تصویربرداری و عکسبرداری (2) دوربین
 • کلیپ + پشت صحنه ( 5 دقیقه )
 •  شاسی 50/70
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • رایگان : ورود آتلیه یا باغ برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
پکیج 8 تومان
 • تصویربرداری و عکسبرداری (2) دوربین
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • کلیپ مجلسی 5 دقیقه (پخش در مجلس)
 • میکس فیلم کامل مراسم
 • 1 شاسی 50/70
 • البوم ژورنالی چرم/مخمل ( سایز 60 – 40 برگ 10 عدد )
 • مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 رایگان )
 • رایگان : ورود آتلیه یا باغ برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
 • باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)
پکیج 10 تومان
 • تصویربرداری و عکسبرداری (3) دوربین
 • رونین (تصویر آهسته)
 • کرین (تصویر هیجانی داخل جشن)
 • هلیشات ( تصویر هوایی )
 • کلیپ مجلسی (پخش در مجلس)
 • میکس فیلم کامل مراسم
 • 1 شاسی 100/70
 • البوم ژورنالی ( سایز 60 – 40 برگ 10 عدد )
 • مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 )
 • رایگان : ورود آتلیه یا باغ برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
 • باحضور کارگردان (جی جی)
پکیج 15 تومان ( سیندرلا )
 • فیلمبرداری ( 3 ) دوربین
 • عکسبرداری ( 1 ) دوربین
 • رونین تا اخر مجلس (تصویر آهسته)
 • کرین (تصویر هیجانی داخل جشن)
 • هلیشات تا اخر مجلس ( تصویر هوایی )
 • کلیپ مجلسی (پخش در مجلس)
 • میکس فیلم کامل مراسم
 • 1 شاسی 100/70
 • 1 شاسی 50/70
 • پک کامل البوم ژورنالی ( سایز 40/80 برگ 15 عدد )
 • مینی البوم ژورنالی ( سایز 15/30 برگ 15 عدد )
 • 2 اسلاید شو ( پخش عکس های عروسی )
 • رایگان : ورود آتلیه و باغ برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
 • باحضور کارگردان و ایده های خاص (جی جی)
پکیج 20 تومان (امپراطور)+(اسپرت+عروسی)
 • فیلمبرداری ( 4 ) دوربین ( اسپرت + عروسی )
 • عکسبرداری ( 1 ) دوربین ( اسپرت + عروسی )
 • رونین تا اخر مجلس (تصویر آهسته)
 • کرین (تصویر هیجانی داخل جشن)
 • هلیشات تا اخر مجلس + هلیشات اسپرت ( تصویر هوایی )
 • کلیپ مجلسی (پخش در مجلس)
 • میکس فیلم کامل مراسم ( سویچ )
 • میکس کلیپ اسپرت یا فرمالیته
 • 1 شاسی قاب عروسی 100/70
 • 1 شاسی قاب فرمالیته 50/70
 • 1 شاسی قاب اسپرت 50/70
 • پک کامل البوم ژورنالی ( سایز 70/50 برگ 15 عدد )
 • مینی البوم ژورنالی ( سایز 15/30 برگ 15 عدد )
 • کیف البوم ژورنالی + هدیه
 • 10 گیفت عکس شاسی مهمان ( 13/18 )
 • 4 اسلاید شو ( پخش عکس های عروسی )
 • 2 شاسی عکس والدین ( 30/40 )
 • رایگان : ورود آتلیه و باغ برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
 • رایگان : تغذیه تیم تصویربرداری
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
 • باحضور کارگردان و ایده های خاص (جی جی)

پکیج کلیپ فرمالیته یا اسپرت

کلیپ 4 تومان – داخل اهواز فرمالیته یا اسپرت
کلیپ 5 تومان – خارج اهواز فرمالیته یا اسپرت
کلیپ 6 تومان – خارج اهواز فرمالیته و اسپرت
کلیپ 4 تومان – داخل اهواز فرمالیته یا اسپرت
 • فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری )
 • میکس کلیپ 5 دقیقه
 • 1 شاسی 50/70
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود
 • ——————————————————————–
 • هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.
 • ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (500 تومان)
 • قایق و جزیره (400 تومان)
 • هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )
کلیپ 5 تومان – خارج اهواز فرمالیته یا اسپرت
 • فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری )
 • میکس کلیپ 5 دقیقه
 • 1 شاسی 50/70
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود
 • ——————————————————————–
 • هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.
 • ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (500 تومان)
 • قایق و جزیره (400 تومان)
 • هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )
کلیپ 6 تومان – خارج اهواز فرمالیته و اسپرت
 • فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری )
 •    میکس کلیپ 5 دقیقه   تیزر + کلیپ + پشت صحنه
 • شاسی اسپرت 50/70
 • شاسی فرمالیته  50/70
 • (اسلاید شو 2 عدد (پخش عکس در مجلس LED 
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • رونین (تصویر آهسته)
 • فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود
 • ——————————————————————–
 • هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.
 • ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (500 تومان)
 • قایق و جزیره (400 تومان)
 • هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )

خوزستان – اهواز – خیابان وهابی – نبش 10 – برج مهندسان – طبقه 3 – واحد 9

09359115224 – 09165555938

کلیه حقوق این سایت برای جی جی استودیو (فیلم و عکس) در اهواز محفوظ میباشد

www.JJSTUDIO.ir

Menu