پکیج فیلم و عکس عروسی

پکیج 3 تومان (عقد/نامزدی)
پکیج 6 تومان (بدون مجلس)
پکیج 8 تومان (با مجلس کامل)
پکیج 10 تومان VIP
پکیج 3 تومان (عقد/نامزدی)
 • فیلم و عکس داخل آتلیه بمدت 2 ساعت (میکس کلیپ 1 دقیقه)
 • فیلم و عکس داخل محضر یاخانه بمدت 3 ساعت (میکس کامل)
 • 5 عکس انتخابی طراحی به سلیقه شما
 • 1 شاسی 30/40
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
 • رایگان : ورودی اتلیه برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
پکیج 6 تومان (بدون مجلس)
 • تصویربرداری و عکسبرداری (2) دوربین
 • کلیپ + پشت صحنه ( 5 دقیقه )
 • 1 شاسی 50/70
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • البوم ژورنالی ( سایز 60 – 30 برگ 10 عدد )
 • مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 رایگان )
 • رایگان : ورود آتلیه یا باغ برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
 • تیم کامل خانم فقط
پکیج 8 تومان (با مجلس کامل)
 • تصویربرداری و عکسبرداری (2) دوربین
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • کلیپ مجلسی 5 دقیقه (پخش در مجلس)
 • میکس فیلم کامل مراسم
 • 1 شاسی 50/70
 • البوم ژورنالی چرم/مخمل ( سایز 60 – 40 برگ 10 عدد )
 • مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 رایگان )
 • رایگان : ورود آتلیه یا باغ برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
 • باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)
پکیج 10 تومان VIP
 • تصویربرداری و عکسبرداری (3) دوربین
 • رونین (تصویر آهسته)
 • کرین (تصویر هیجانی داخل جشن)
 • هلیشات ( تصویر هوایی )
 • کلیپ مجلسی (پخش در مجلس)
 • میکس فیلم کامل مراسم
 • 1 شاسی 100/70
 • البوم ژورنالی ( سایز 80 – 40 برگ 10 عدد )
 • مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 )
 • رایگان : ورود آتلیه یا باغ برای فیلم و عکس
 • رایگان : ماشین ایاب و ذهاب گروه
 • رایگان : تحویل فایل خام فیلم و عکس
 • باحضور کارگردان (جی جی)

پکیج کلیپ فرمالیته یا اسپرت

کلیپ 3 تومان – داخل اهواز فرمالیته یا اسپرت
کلیپ 4 تومان – خارج اهواز فرمالیته یا اسپرت
کلیپ 5 تومان – خارج اهواز فرمالیته و اسپرت
کلیپ 7 تومان – خارج خوزستان فرمالیته و اسپرت
کلیپ 3 تومان – داخل اهواز فرمالیته یا اسپرت
 • فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری )
 • میکس کلیپ 5 دقیقه
 • 1 شاسی 50/70
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود
 • ——————————————————————–
 • هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.
 • ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (300 تومان)
 • باغ بکر و دریاچه (300 تومان)
 • هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )
کلیپ 4 تومان – خارج اهواز فرمالیته یا اسپرت
 • فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری )
 • میکس کلیپ 5 دقیقه
 • 1 شاسی 50/70
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود
 • ——————————————————————–
 • هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.
 • ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (500 تومان)
 • قایق و جزیره (400 تومان)
 • هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )
کلیپ 5 تومان – خارج اهواز فرمالیته و اسپرت
 • فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری )
 • میکس کلیپ 5 دقیقه تیزر + کلیپ + پشت صحنه
 • 1 شاسی اسپرت 50/70
 • 1 شاسی فرمالیته 50/70
 • 2 اسلاید شو (LED پخش عکس در مجلس)
 • رونین (تصیر آهسته)
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

 • هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.
 • ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (500 تومان)
 • دریا + کوه + جنگل + قایق + اسب + غیره (400 تومان)
 • هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )
کلیپ 7 تومان – خارج خوزستان فرمالیته و اسپرت
 • فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری )
 • میکس کلیپ 5 دقیقه تیزر + کلیپ + پشت صحنه
 • 1 شاسی اسپرت 50/70
 • 1 شاسی فرمالیته 50/70
 • 2 اسلاید شو (LED پخش عکس در مجلس)
 • رونین (تصیر آهسته)
 • هلیشات (تصویر هوایی)
 • فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

 • هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.
 • هزینه ایاب و ذهاب و مسکن و خوردو خوراک به عهده زوج میباشد
 • هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )

قسمت چاپخانه

لیست قیمت چاپ البوم ژورنالی
لیست قیمت چاپ شاسی
لیست قیمت چاپ البوم ژورنالی

البوم ژورنالی {چرم/مخمل} 60 – 30  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 25/000/000 میلیون ریال

———————————————————————-

البوم ژورنالی {چرم/مخمل} 60 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 30/000/000 میلیون ریال

———————————————————————-

البوم ژورنالی {چرم/مخمل} 80 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 40/000/000 میلیون ریال

———————————————————————-

البوم های بزرگتر هماهنگ قیمت روز حساب میشود …

لیست قیمت چاپ شاسی

شاسی 10 – 15  طراحی + چاپ =

قیمت : 000 تومان

شاسی 18 – 13  طراحی + چاپ =

قیمت : 000 تومان

شاسی 21 – 16  طراحی + چاپ =

قیمت : 000 تومان

شاسی 25 – 20  طراحی + چاپ =

قیمت : 000 تومان

شاسی 30 – 20  طراحی + چاپ =

قیمت : 000 تومان

شاسی 40 – 30  طراحی + چاپ =

قیمت : 000 تومان

شاسی 60 – 40  طراحی + چاپ =

قیمت : 000 تومان

شاسی 70 – 50  طراحی + چاپ =

قیمت : 000 تومان

شاسی 70 – 100  طراحی + چاپ =

قیمت : 000 تومان

خوزستان – اهواز – خیابان وهابی – نبش 10 – برج مهندسان – طبقه 3 – واحد 9

09359115224 – 09165555938

کلیه حقوق این سایت برای جی جی استودیو (فیلم و عکس) در اهواز محفوظ میباشد

www.JJSTUDIO.ir

فهرست