پکیج فیلم و عکس

پکیج 1 میلیون تومان
پکیج 2 میلیون تومان
پکیج 3 میلیون تومان
پکیج 4 میلیون تومان
پکیج 5 میلیون تومان
پکیج 6 میلیون تومان
پکیج 7 میلیون تومان
پکیج 8 میلیون تومان
پکیج 9 میلیون تومان
پکیج 10 میلیون تومان
پکیج 15 میلیون تومان VIP
پکیج 1 میلیون تومان
مناسب برای (لطفا کلیک کنید)

فیلمبرداری و عکسبرداری بمدت 2 ساعت

میکس کلیپ 1 دقیقه کوتاه مباشد

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (100 تومان)

ورودی آتلیه عمارت برای فیلم و عکس (200 تومان)

ورودی باغ مجلل برای فیلم و عکس (300 تومان)

هلیشات تصویر هوایی (300 تومان)

هر 1 ساعت وقت اضاف کنید (500 تومان)

قیمت : 10/000/000 میلیون ریال

پکیج 2 میلیون تومان

فیلمبرداری و عکسبرداری بمدت 2 ساعت (تعداد نامحدود)

میکس کلیپ 1 دقیقه مباشد

ورودی آتلیه عمارت برای فیلم و عکس

هلیشات تصویر هوایی

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)

————————————————————————

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ورودی باغ مجلل برای فیلم و عکس (300 تومان)

هر 1 ساعت وقت اضاف کنید (300 تومان)

قیمت : 20/000/000 میلیون ریال

پکیج 3 میلیون تومان

فیلم و عکس داخل آتلیه بمدت 2 ساعت (تعداد نامحدود و میکس کلیپ 1 دقیقه)

فیلم و عکس داخل محضر یا خانه بمدت 2 ساعت (میکس بستگی داره به مراسم)

ورودی آتلیه عمارت برای فیلم و عکس

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

—————————————————————

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

هلیشات تصویر هوایی (200 تومان)

ورودی باغ مجلل برای فیلم و عکس (300 تومان)

هر 1 ساعت وقت اضاف کنید (300 تومان)

حضور کارگردان برای ایده های خاص (500 تومان)

قیمت : 30/000/000 میلیون ریال

پکیج 4 میلیون تومان

فیلمبرداری و عکسبرداری بمدت 5 ساعت ( 1 دوربین )

میکس کلیپ ( 5 دقیقه )

آتلیه یا باغ برای فیلم و عکس

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

————————————————————————

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ورودی باغ مجلل برای فیلم و عکس (300 تومان)

هلیشات تصویر هوایی (300 تومان)

حضور کارگردان برای ایده های خاص (500 تومان)

قیمت : 40/000/000 میلیون ریال

پکیج 5 میلیون تومان

فیلمبرداری ( 1 دوربین )

عکسبرداری ( 1 دوربین )

میکس فیلم کامل

آتلیه یا باغ برای فیلم و عکس

1 عکس شاسی 50 – 70

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

————————————————————————

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ورودی باغ مجلل برای فیلم و عکس (300 تومان)

هلیشات تصویر هوایی (300 تومان)

حضور کارگردان برای ایده های خاص (500 تومان)

قیمت : 50/000/000 میلیون ریال

پکیج 6 میلیون تومان

فیلمبرداری و عکسبرداری ( 2 دوربین )

میکس فیلم کامل

ورودی آتلیه و باغ برای فیلم و عکس

1 عکس شاسی 50 – 70

هلیشات تصویر هوایی

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)

قیمت : 60/000/000 میلیون ریال

پکیج 7 میلیون تومان

فیلمبرداری و عکسبرداری ( 2 دوربین )

میکس فیلم کامل

آتلیه و باغ برای فیلم و عکس

1 عکس شاسی 50 – 70

البوم ژورنالی ( سایز 30 – 60 برگ 10 عدد )

مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 رایگان )

هلیشات تصویر هوایی

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)

قیمت : 70/000/000 میلیون ریال

پکیج 8 میلیون تومان

فیلمبرداری ( 2 دوربین )

عکسبرداری ( 1 دوربین )

میکس فیلم کامل

کلیپ سرمجلسی ( پخش روز جشن )

آتلیه و باغ برای فیلم و عکس

1 عکس شاسی 50 – 70

البوم ژورنالی ( سایز 60 – 40 برگ 10 عدد )

مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 رایگان )

هلیشات ( تصویر هوایی )

کرین ( تصاویر مرتفع داخل سالن )

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)

قیمت : 80/000/000 میلیون ریال

پکیج 9 میلیون تومان

فیلمبرداری ( 2 دوربین )

عکسبرداری ( 1 دوربین )

میکس فیلم کامل

کلیپ سرمجلسی ( پخش روز جشن )

آتلیه و باغ برای فیلم و عکس

1 عکس شاسی 70 – 100

البوم ژورنالی ( سایز 80 – 40 برگ 10 عدد )

مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 رایگان )

هلیشات ( تصویر هوایی )

رونین ( تصاویر آهسته )

کرین ( تصاویر مرتفع داخل سالن )

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)

قیمت : 90/000/000 میلیون ریال

پکیج 10 میلیون تومان

فیلمبرداری ( 2 دوربین )

عکسبرداری ( 1 دوربین )

میکس فیلم کامل حرفه ای

کلیپ سرمجلسی ( پخش روز جشن )

آتلیه و باغ  و گل خانه برای فیلم و عکس

1 عکس شاسی 70 – 100

1 عکس شاسی 50 – 70

البوم ژورنالی ( پک کامل سایز 80 – 40 برگ 10 عدد )

مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 رایگان )

هلیشات ( تصویر هوایی )

رونین ( تصاویر آهسته )

کرین ( تصاویر مرتفع داخل سالن )

4 عدد اسلاید شو ( LED پخش عکس ها در مراسم )

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)

قیمت : 100/000/000 میلیون ریال
پکیج 15 میلیون تومان VIP
فیلمبرداری و عکسبرداری 4 دوربین 4K SONY ALFA
میکس و مونتاژ سینمایی حرفه ای
کرین 6 متری
رونین AMX
هلیشات INSPAER
باغ + عمارت + گلخانه + کلبه
کلیپ روز جشن مجلسی با پرده 3×3
1 عکس شاسی عمارت 50/70
1 عکس شاسی باغ 5‪0/70
1 عکس شاسی با خانواده 5‪0/70
2 عکس شاسی والدین 30/40
10 عکس لیت مهمان 13/18
البوم ژورنالی پک کامل VIP JJ (مخمل) 40-80 برگ 10
مینی البوم 15-30 + باکس + لیت رومیزی + لیت 3 تیکه
4 عدد اسلاید شو  TV پخش کلیپ
عکسبرداری مستند 12 ساعت
ماشین برای ایاب و ذهاب گروه
باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)
قیمت : 150/000/000 میلیون ریال

پکیج کلیپ فرمالیته یا اسپرت یا هاپی

کلیپ 2 تومان – هاپی خانه
کلیپ 3 تومان – داخل اهواز فرمالیته یا اسپرت
کلیپ 4 تومان – خارج اهواز فرمالیته یا اسپرت
کلیپ 5 تومان – خارج اهواز فرمالیته و اسپرت
کلیپ 6 تومان – خارج خوزستان فرمالیته
کلیپ 7 تومان – خارج ایران فرمالیته
کلیپ 2 تومان – هاپی خانه

فیلمبرداری و عکسبرداری بمدت 2 ساعت (هاپی کلیپ در خانه)

میکس کلیپ 1 دقیقه کوتاه مباشد

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (100 تومان)

ورودی آتلیه عمارت برای فیلم و عکس (200 تومان)

ورودی باغ مجلل برای فیلم و عکس (300 تومان)

هلیشات تصویر هوایی (300 تومان)

هر 1 ساعت وقت اضاف کنید (500 تومان)

قیمت : 20/000/000 میلیون ریال

کلیپ 3 تومان – داخل اهواز فرمالیته یا اسپرت

فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری نامحدود )

میکس کلیپ 4 دقیقه کوتاه مباشد

1 عکس شاسی 50/70

هلیشات (تصویر هوایی)

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (200 تومان)

باغ بکر و دریاچه (200 تومان)

هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )

قیمت : 30/000/000 میلیون ریال

کلیپ 4 تومان – خارج اهواز فرمالیته یا اسپرت

فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری نامحدود )

میکس کلیپ 5 دقیقه کوتاه مباشد

1 عکس شاسی اسپرت 50/70

هلیشات (تصویر هوایی)

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (400 تومان)

هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )

قیمت : 40/000/000 میلیون ریال

کلیپ 5 تومان – خارج اهواز فرمالیته و اسپرت

فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری نامحدود )

میکس کلیپ 6 دقیقه کوتاه مباشد

1 عکس شاسی اسپرت 50/70

1 عکس شاسی فرمالیته 50/70

2 اسلاید شو ( LED پخش عکس در مجلس )

رونین ( تصویر آهسته )

هلیشات (تصویر هوایی)

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (400 تومان)

هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )

قیمت : 50/000/000 میلیون ریال

کلیپ 6 تومان – خارج خوزستان فرمالیته

فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری نامحدود )

میکس کلیپ 7 دقیقه کوتاه مباشد

1 عکس شاسی فرمالیته 50/70

4 اسلاید شو ( LED پخش عکس در سالن )

رونین ( تصویر آهسته )

هلیشات (تصویر هوایی)

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (600 تومان)

هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف (1 میلیون تومان)

قیمت : 60/000/000 میلیون ریال

کلیپ 7 تومان – خارج ایران فرمالیته

فیلمبرداری و عکسبرداری ( 3 روز سفر 1 روز کاری نامحدود )

میکس کلیپ 10 دقیقه مباشد

2 عکس شاسی فرمالیته 50/70

4 اسلاید شو ( LED پخش عکس در سالن )

رونین ( تصویر آهسته )

هلیشات (تصویر هوایی)

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

هر گونه بلیط سفر هزینه ایاب و ذهاب به عهده زوج میباشد

هتل و خورد و خوراک و سرویس جابجایی به عهده زوج میباشد

برای رزرو تاریخ حد اقل 2 ماه قبل هماهنگ شود

2 نفر همراه شما هستیم برای انجام وظیفه فیلم و عکس کامل

کشورهای مناسب : ترکیه – گرجستان – ارمنستان – دبی – بالی – تایلند

قیمت : 70/000/000 میلیون ریال

قسمت چاپخانه

لیست قیمت چاپ البوم ژورنالی
لیست قیمت چاپ شاسی
لیست قیمت چاپ البوم ژورنالی

البوم ژورنالی {چرم} 60 – 30  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 25/000/000 میلیون ریال

البوم ژورنالی (مخمل) 60 – 30  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 30/000/000 میلیون ریال

———————————————————————-

البوم ژورنالی {چرم} 60 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 30/000/000 میلیون ریال

البوم ژورنالی (مخمل) 60 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 35/000/000 میلیون ریال

———————————————————————-

البوم ژورنالی {چرم} 80 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 35/000/000 میلیون ریال

البوم ژورنالی (مخمل پک کامل) 80 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 40/000/000 میلیون ریال

———————————————————————-

البوم های بزرگتر هماهنگ قیمت روز حساب میشود …

لیست قیمت چاپ شاسی

شاسی 10 – 15  + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 40 تومان

شاسی 18 – 13 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 50 تومان

شاسی 21 – 16 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 60 تومان

شاسی 25 – 20 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 80 تومان

شاسی 30 – 20 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 90 تومان

شاسی 40 – 30 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 100 تومان

شاسی 60 – 40 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 150 تومان

شاسی 70 – 50 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 250 تومان

شاسی 70 – 100 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 400 تومان

خوزستان – اهواز – خیابان وهابی – نبش 10 – برج مهندسان – طبقه 3 – واحد 9

09359115224 – 09165555938

کلیه حقوق این سایت برای جی جی استودیو (فیلم و عکس) در اهواز محفوظ میباشد

www.JJSTUDIO.ir

فهرست