پکیج فیلم و عکس

پکیج 3 میلیون تومان (عقد/محضر)
پکیج 5 میلیون تومان (کرونایی)
پکیج 8 میلیون تومان
پکیج 12 میلیون تومان
پکیج 3 میلیون تومان (عقد/محضر)

فیلم و عکس داخل آتلیه بمدت 2 ساعت (تعداد نامحدود و میکس کلیپ 1 دقیقه)

فیلم و عکس داخل محضر یا خانه بمدت 2 ساعت (میکس بستگی داره به مراسم)

میکس فیلم کامل

ورودی آتلیه عمارت برای فیلم و عکس

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

—————————————————————

در حالی که ایتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

هلیشات تصویر هوایی (200 تومان)

ورودی باغ مجلل برای فیلم و عکس (300 تومان)

هر 1 ساعت وقت اضاف کنید (300 تومان)

حضور کارگردان برای ایده های خاص (500 تومان)

پکیج 5 میلیون تومان (کرونایی)

تصویربرداری کلیپ با دوربین SONY ALFA

عکسبرداری باغ و عمارت با دوربین SONY ALFA

میکس کلیپ + پشت صحنه ( 5 دقیقه )

عکس بزرگ 50/70 شاسی

عکس کوچیک 13/18 هدیه والدین 2 عدد

ورود آتلیه و باغ برای فیلم و عکس رایگان

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه

تحویل فایل کامل فیلم و عکس با کیفیت اصلی

باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)

پکیج 8 میلیون تومان

تصویربرداری با دوربین SONY ALFA

عکسبرداری باغ و عمارت با دوربین SONY ALFA

کلیپ مجلسی (پخش در مجلس)

میکس فیلم کامل

1 عکس شاسی 50 – 70

البوم ژورنالی ( سایز 60 – 40 برگ 10 عدد )

مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 رایگان )

هلیشات (تصویر هوایی)

عکس کوچیک 13/18 هدیه والدین 2 عدد

ورود آتلیه و باغ برای فیلم و عکس رایگان

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه رایگان

تحویل فایل کامل فیلم و عکس با کیفیت اصلی رایگان

باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)

در حالی که ایتم اضاف یا کم کنید هزینه متفاوت حساب میشود

پکیج 12 میلیون تومان

تصویربرداری کلیپ با 2 دوربین SONY ALFA

عکسبرداری باغ و عمارت با دوربین SONY ALFA

کلیپ سرمجلسی ( پخش روز جشن )

میکس فیلم کامل

1 عکس شاسی 50 – 70

1 عکس شاسی 70 – 100

البوم ژورنالی ( سایز 80 – 40 برگ 10 عدد )

مینی البوم ژورنالی ( سایز 15 – 30 رایگان )

هلیشات (تصویر هوایی)

رونین ( تصاویر آهسته )

کرین ( تصاویر مرتفع داخل سالن )

2 عدد اسلاید شو ( LED پخش عکس ها در مراسم )

ورود آتلیه و باغ برای فیلم و عکس رایگان

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه رایگان

تحویل فایل کامل فیلم و عکس با کیفیت اصلی رایگان

باحضور کارگردان برای ایده های خاص (جی جی)

در حالی که ایتم اضاف یا کم کنید هزینه متفاوت حساب میشود

پکیج کلیپ فرمالیته یا اسپرت یا هاپی

کلیپ 3 تومان – داخل اهواز فرمالیته یا اسپرت
کلیپ 4 تومان – خارج اهواز فرمالیته یا اسپرت
کلیپ 5 تومان – خارج اهواز فرمالیته و اسپرت
کلیپ 7 تومان – خارج خوزستان فرمالیته
کلیپ 3 تومان – داخل اهواز فرمالیته یا اسپرت

فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری نامحدود )

میکس کلیپ 4 دقیقه کوتاه مباشد

1 عکس شاسی 50/70

هلیشات (تصویر هوایی)

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (200 تومان)

باغ بکر و دریاچه (200 تومان)

هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )

قیمت : 30/000/000 میلیون ریال

کلیپ 4 تومان – خارج اهواز فرمالیته یا اسپرت

فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری نامحدود )

میکس کلیپ 5 دقیقه کوتاه مباشد

1 عکس شاسی اسپرت 50/70

هلیشات (تصویر هوایی)

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (400 تومان)

هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )

قیمت : 40/000/000 میلیون ریال

کلیپ 5 تومان – خارج اهواز فرمالیته و اسپرت

فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری نامحدود )

میکس کلیپ 6 دقیقه کوتاه مباشد

1 عکس شاسی اسپرت 50/70

1 عکس شاسی فرمالیته 50/70

2 اسلاید شو ( LED پخش عکس در مجلس )

رونین ( تصویر آهسته )

هلیشات (تصویر هوایی)

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (400 تومان)

هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف ( 1 میلیون تومان )

قیمت : 50/000/000 میلیون ریال

کلیپ 7 تومان – خارج خوزستان فرمالیته

فیلمبرداری و عکسبرداری ( یک روز کاری نامحدود )

میکس کلیپ 7 دقیقه کوتاه مباشد

1 عکس شاسی فرمالیته 50/70

4 اسلاید شو ( LED پخش عکس در سالن )

رونین ( تصویر آهسته )

هلیشات (تصویر هوایی)

فایل فیلم و عکس خام کامل تحویل داده میشود

——————————————————————–

هرگونه آیتم اضاف کنید هزینه جدا حساب میشود.

ماشین برای ایاب و ذهاب گروه (600 تومان)

هر تیزر اضاف بمدت 1 دقیقه هزینه اضاف (1 میلیون تومان)

قیمت : 60/000/000 میلیون ریال

قسمت چاپخانه

لیست قیمت چاپ البوم ژورنالی
لیست قیمت چاپ شاسی
لیست قیمت چاپ البوم ژورنالی

البوم ژورنالی {چرم} 60 – 30  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 25/000/000 میلیون ریال

البوم ژورنالی (مخمل) 60 – 30  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 30/000/000 میلیون ریال

———————————————————————-

البوم ژورنالی {چرم} 60 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 30/000/000 میلیون ریال

البوم ژورنالی (مخمل) 60 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 35/000/000 میلیون ریال

———————————————————————-

البوم ژورنالی {چرم} 80 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 35/000/000 میلیون ریال

البوم ژورنالی (مخمل پک کامل) 80 – 40  +  مینی البوم  +  طراحی  =   

قیمت : 40/000/000 میلیون ریال

———————————————————————-

البوم های بزرگتر هماهنگ قیمت روز حساب میشود …

لیست قیمت چاپ شاسی

شاسی 10 – 15  + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 40 تومان

شاسی 18 – 13 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 50 تومان

شاسی 21 – 16 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 60 تومان

شاسی 25 – 20 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 80 تومان

شاسی 30 – 20 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 90 تومان

شاسی 40 – 30 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 100 تومان

شاسی 60 – 40 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 150 تومان

شاسی 70 – 50 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 250 تومان

شاسی 70 – 100 + عکاسی + طراحی + چاپ =

قیمت : 400 تومان

خوزستان – اهواز – خیابان وهابی – نبش 10 – برج مهندسان – طبقه 3 – واحد 9

09359115224 – 09165555938

کلیه حقوق این سایت برای جی جی استودیو (فیلم و عکس) در اهواز محفوظ میباشد

www.JJSTUDIO.ir

فهرست