مدیریت عروسی جی جی استودیو : 938 5555 0916

مدیریت لاین جی جی استودیو : 89 01000 0916

مدیریت تشریفات جی جی استودیو : 464 08880 093

کارگردان و صاحب جی جی استودیو : 5224 911 0935

______________________________________________________________________

آدرس : خوزستان – اهواز – خیابان وهابی – نبش 10 کیان اباد

برج مهندسان – طبقه سوم – واحد 9 – استودیو جی جی

تعداد حضور روزانه وب سایت مجموعه جی جی استودیو

  • داماد
  • عروس

تعداد مراسم از افتتاح تا بحال

Menu